Tekstvak:

Wij willen leven in verbrokenheid en overgave aan Christus Jezus Gods eniggeboren Zoon. En hijsen daarom de witte vlag, zodat Hij Heer en Meester over ons leven kan zijn.

Anbi Publicatie 2013

Welkom op de website van Stichting Bedehuis, een interkerkelijke organisatie, dat is geboren uit bewogenheid met de gemeente van Christus en ons volk. Wij willen een verbondenheid van christenen zijn uit allerlei kerken en gemeentes die elkaar vinden in het hoopvol opzien naar God.

 

Om ons heen zien we verdeelde kerken, gescheurde gezinnen en een ontwrichte maatschappij. Velen gaan verloren, velen zijn verwond en verminkt. Ze hunkeren naar liefde. Ze willen Jezus zien in en door zijn volk! Een ontmoedigend beeld.

 

Het is van levensbelang om te groeien in geloof. Om ons te versterken en ons toe te rusten voor de taak die voor ons ligt een ieder in zijn of haar gemeente. Daarvoor is het nodig dat wij intimiteit met God de Vader opbouwen en dat brengt ons tot de identiteit in Christus en vandaar uit krijgen we autoriteit in de Geest.  Wij willen niet onszelf presenteren, maar Jezus reflecteren.

 

Op deze site kan je alle informatie vinden over onze bezigheden.

 

Want het Woord is Vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.

Hij is de weg, de waarheid en het Leven, het Brood des Levens daarom is Zijn woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad”

Jongeren

Evangelisatie

Bidstond

Incest

Doordenkertjes

Klik hier om het interview op de LOS te beluisteren!
Neem wraak tegen Spam