Tekstvak:

                                                                                                             

BEDEHUIS ONLINE

Doordenkertjes

 

Hoe smaakt een banaan? Dat kan je pas weten als hem proeft! Zo is het ook met God

 

We moeten nodig eens praten… -God-

 

Leeg van binnen?  - Bekeer je tot God en stel je vertrouwen op Jezus zodat Hij je leegte kan opvullen

 

Jezus Christus, U hebt de leiding over mijn leven. Wat gaan we vandaag samen doen, U en ik?

 

U geeft mij een nieuwe droom die iets geweldigs zal uitwerken, ten gunste van de mensheid en tot eer van Uw naam. Halleluja! Amen

 

Mijn verleden kan mij niet scheiden van de liefde van Christus

 

In Christus kan ik meer dan alleen mijn pijnlijke verleden overleven

 

Het unieke wat God in mij heeft gelegd, biedt samen met de liefde van Christus geweldige mogelijkheden.

 

Wil je een instrument van God zijn?...Geef dan gehoor de stem van God

 

Onze grootste overwinning, is niet dat we nooit vallen, maar dat we, met de hulp van de Heer, na élke val weer óprijzen.

 

Een mens verblijft slechts tijdelijk op aarde...maar wat hij voor Christus deed...heeft eeuwigheidswaarde.

 

Als je met je hele hart kunt zeggen: "Uw genade is mij genoeg"…dan ben je werkelijk vrij.

 

Gezonde trots, met wortels in Gods genade en goedheid, leidt tot nederigheid.

 

Ik kan alles doen wat ik denk dat ik kan…maar ik kan het niet alleen. ‘met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens…'

 

De enige plek waar je droom onmogelijk lijkt is in je gedachten… toch bent je ertoe in staat, daar de Heilige Geest in je woont

 

Vooruitgang…onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen…Met U immers loop ik op een legerbende in, met U spring ik over een muur

 

De meeste mensen hebben genoeg kracht om iets te willen, maar ze hebben te weinig kracht om iets niet te willen.

 

Wie Jezus verwerpt, verwerpt zichzelf

 

Sommige eigenschappen van God zijn te wonderbaarlijk om ze te begrijpen. Al blijven ze duister voor het verstand, laat het zonneschijn zijn voor je ziel.

 

God heeft de mens geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van Zijn eigen Wezen.

 

Wat ons drijft is de liefde van Christus.

 

Als alles ons bij de handen afbreekt..dan zal God daar Zijn hand op te leggen. Als wij leeg en uitgeput zijn…zal God ons vól-maken

 

Met begrijpen zal 't niet altijd gaan - op geloven, daar komt het aan!

 

Een zegen is: dat wat God doet, om een mens op zijn bestemming te krijgen.

 

'Ik ben niet helemaal zoals ik zou moeten zijn, maar ik dank God dat ik niet meer ben zoals ik vroeger was.'

 

Echte vrijheid vind je als je God vertrouwt op een weg die je nog niet ziet.

 

Je gezicht is je eigen weerbericht.....je kunt je eigen bui zien hangen in de spiegel!… dus....smile JESUS LOVES YOU

 

Zondig...... en geen genade zien veroorzaakt wanhoop. Genade zonder je eigen zonde te zien staat gelijk aan arrogantie. Maar je zonde zien en weten dat er genade is...dat is bekering.

 

Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt…God houdt van je omdat je kostbaar bent!

 

Het toppunt van eigenwaarde is; jezelf bekijken door de ogen van God.

 

Door achterom te kijken, begrijp je iets van het leven, maar door vooruit te kijken,

maak je iets van je leven!

 

Het hoogste geschenk van het leven, is de overtuiging dat we worden liefgehad om ons zelf,
of zelfs: dat we geliefd worden, óndanks ons zelf.

 

Uit alles wat ik heb gezien, heb ik geleerd de Schepper te vertrouwen voor alles wat ik nog niet heb gezien.

 

Wie God hebben ontmoet, kunnen Hem niet beschrijven. Wie God kunnen beschrijven, hebben Hem niet ontmoet.

 

Velen zien de balk in hun eigen oog aan voor de splinter in het oog van een ander. Stom hè?

 

De vicieuze cirkel van gepieker: Gepieker is een kringloop van inefficiënte gedachten die rond een middelpunt van vrees cirkelen.

 

Wees niet verdrietig als je dromen niet altijd uitkomen…wees dankbaar dat je nachtmerries niet uitkomen!

 

Soms brengt God de storm tot bedaren; soms laat Hij hem voortrazen, maar dan kalmeert Hij zijn kind.

 

Door ervaringen leerde God mij dat een dal heel diep kan wezen…maar de eeuwige armen van onze Heer zijn daar nog altijd ver onder

 

Hopeloosheid is vreemd aan het wezen van God

 

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>