Tekstvak:

                                                                                                             

BEDEHUIS ONLINE

CURSUS GEESTELIJKE GROEI

 

Meerdere jongeren en ouderen in Nederland hebben het hartelijke verlangen naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verdieping van hun geestelijk leven. De Heere Jezus Zelf heeft ons opgeroepen in de Bijbel om discipelen van Hem te worden en geen bekeerlingen. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is praktisch onderwijs en toerusting essentieel. De cursus is laagdrempelig en kan na bijvoorbeeld een Alphacursus een goede manier zijn om verder te groeien in Bijbelkennis en je relatie met Jezus Christus. Maar ook voor de ‘gevorderde’ Christen is deze cursus een verrijking.

Vanaf 10 februari 2009 om 20.00 uur willen wij graag een aantal interkerkelijke toerustingsavonden houden waarbij enkele belangrijke geloofsthema’s besproken zullen worden. Tevens worden praktische handreikingen aangereikt om toegewijd voor God te mogen en te kunnen leven. Het is ons gebed dat deze verdieping dusdanig zal doorwerken dat de gelovigen ‘meer en meer’ gefundeerd mogen worden in het Woord van God, opgroeien in Christus en tevens tot zegening van hun naasten zullen zijn. Adres Zuidwenk 82A. U kunt zich opgeven via info@bedehuis.nl of via telefoonnummer 0651841827

Jongeren

Evangelisatie

Bidstond

Incest

meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"/>